Solartag er som tagmateriale og grøn investering en stærk erhvervscase. 

Boligforeninger, virksomhedsdomiciler, udlejningsejendomme, nybyggeri o.a. drager konkret nytte af at vælge Solartag som byggemateriale:

 • Bidrager til den grønne omstilling.
 • Ingen elafgift på egenproduceret strøm
 • Mulighed for afskrivning med kort eller lang tidshorisont
 • Lang levetid (+80 år)
 • 40 års produktgaranti som klimaskærm
 • God forrentning af anlægsinvesteringen
 • Stilrent og æstetisk design
 • Egen produktion af grøn strøm
 • Højere energimærke
 • Højere ejendomsvurdering
 • Sælg strøm til beboere eller anvend til produktionsstrøm/fællesstrøm
 • Større grad af selvforsyning
 • Mindre påvirkning af stigning i elpriser

Stilrent design integreret i bygningen

Et Solartag har omtrentligt samme flotte visuelle udtryk som et naturskifertag og bør sammenlignes med et sådant. Prisen på et Solartag afhænger af hvor mange Watt taget skal producere. Et inaktivt Solartag ligger prismæssigt på niveau med et naturskifertag. Således er merinvesteringen i et Solartag kun den aktive del, der til gengæld producerer strøm og derved skaber en positiv rente og i sidste ende betaler taget hjem.

Strøm til videresalg eller fællesstrøm

Et Solartags produktion (Watt-peak) fastlægges i dialog med bygherre ud fra ejendommens elforbrug. Hver aktive Solartag-plade (som ikke har visuel forskel ift en inaktiv) producerer 71 Wp. Antallet af aktive plader sikrer det samlede produktion i taget.

I f.eks. udlejningsejendomme eller boligforeninger er det muligt via bi-målere i de enkelte boliger at sælge strømmen der produceres, så længe det sker indenfor ejendommens egen matrikel. Herved bliver værdien i ejendommen og skaber forrentning for ejer eller fællesskab. Udgift til el bliver til indtægt fra el. Der er ikke afgift på egenproduceret strøm.

Vores tagplader

Skifertag lavet af hærdet glas,
med og uden indbyggede og
usynlige solceller.

Solartags T-ROOF™ tagplader er aktive og bæredygtige tagplader med integrerede solceller i stilrent design, der giver dit hus et smukt og æstetisk udtryk.

Boligforening, Hørsholm

” Vi skulle finde en ny tagløsning der kunne holde i lang tid, og vi ønskede at få solenergi med i løsningen.

Vi søgte efter løsninger der er integreret i taget og Solartag var de eneste der kunne levere et tilbud der levede op til vores behov og som æstetisk matchede det eksisterende tag på bygningen.

 • 1300 m2 Solartag

 • Samlet effekt 70 kW

 • Totalentreprise

God forrentning og kort eller lang afskrivning

Solartag er integreret i bygningen og afskrives sammen med denne, hvis der er tale om en fabriks- eller lagerbygning. Altså en afskrivningsberettiget bygning. Udgiften kan afskrives med op til 4 % om året. Det vil sige en lineær afskrivning over 25 år.

Opsættes der et integreret solcelleanlæg på en gammel bygning, anses dette for en ombygning af denne. Det betyder, at udgifterne helt eller delvist kan straksafskrives efter de regler, der gælder for udgifter til ombygning af driftsbygninger.

Solcelleanlæg, der opsættes på kontorbygninger, afskrives efter reglerne for installationer i en ikke-afskrivningsberettiget bygning. Også for sådanne kan der afskrives med op til 4 % om året.

Solartag henviser gerne til kvalificeret bygherrerådgiver, der har erfaring indenfor lovområdet og overblik over de bedste tekniske løsninger. Herudover henviser vi også gerne til uafhængig rådgivende ingeniør, som kan forestå en uvildig PvSol-beregning, der estimerer årlig produktion og skaber et validt økonomisk beregningsgrundlag. PvSol-beregninger fås også med 2D eller 3D-illustration af jeres projekt med Solartag.

Industry sized standard solcelleanlæg

Solartag leverer også industry sized standard solcelleanlæg.

Vi tilbyder hele pakkeløsninger til danske virksomheder, typisk på flade eller let skrånende tage, i stor størrelse.

Solcelleanlæg (ikke-integrerede) med en kapacitet på under 1 MW anses for et almindeligt driftsmiddel og afskrives derfor sammen med øvrige udgifter til anskaffelse af maskiner og inventar efter saldometoden med op til 25 % årligt. Fabriksnye solcelleanlæg af denne art, der anskaffes inden udgangen af 2022, er omfattet af det særlige investeringsvindue. Det betyder, at der kan afskrives på et beløb svarende til 116 % af kostprisen. Ved anskaffelse forstås, at anlægget skal være taget i brug.

Som noget helt særligt tilbyder Solartag, udover komplet montering/tilslutning, også virksomhedsnært samarbejde omkring montagen af solcellepanelerne. Vi oplærer gerne jeres medarbejdere i monteringen, så virksomheden kan spare på omkostninger til transport/logi for vores montører og øge det organisatoriske ejerskab og kendskab til den nye, grønne energikilde.

Hvad siger håndværkerne om Solartag?

Erhvervs rådgivning og salg

Skriv til os på erhverv@solartag.eu og aftal en uforpligtende samtale eller besøg om din virksomhed, boligforening, udlejningsejendomme eller nybyggeri.

Salgschef
Alex Villaceran Kjældmand

Solartag direktør Jens Romundstad og Salgschef Alex Villaceran Kjældmand

Følg Solartag på Facebook

Følg os her
Følg os her
Solartag - Boligens grønne klimaskærm. Solartage er aktive og bæredygtige tage med integrerede solceller i stilrent design, der giver dit hus et smukt og æstetisk udtryk.