Verden behøver energirigtige løsninger

På en solskinsdag om sommeren skinner solen med en lyseffekt på 1000 W pr. m2. Det er altså rigtigt meget energi – vel at mærke af den vedvarende slags.

Vigtige processer på Jordens overflade, -både biologiske og klimatiske, drives af solenergi. Solen er populært sagt Jordens motor, og Solens opvarmning skaber termiske forskelle, som driver jordens vindsystemer og dermed vind til vindmøller og bølger i havet til bølgeenergi.

Jordens planter bruger lyset fra solen til at omdanne CO2 og vand til plantemateriale og ilt (fotosyntese) og er derved med grundlaget for alt liv på Jorden.

Af Solens stråler er det 30 %, der bliver reflekteret tilbage ud i verdensrummet. Det betyder, at 70 % kommer igennem atmosfæren til jordens overflade, og det er nok til, at Jorden på bare én enkelt time modtager mere energi fra Solen end det samlede globale energiforbrug på et helt år.

For at udnytte denne solenergi, skal den først omdannes til noget man kan udnytte, som termisk energi, også kaldet solvarme, eller elektrisk energi ved solceller.

For at sætte mængden af energi fra solen i relief, svarer den årlige tilførsel af energi fra Solen i Danmark til mere end 100 liter olie for hver eneste m2 i hele landet. Men til forskel fra fossile brændstoffer er Solenergi vedvarende, bæredygtig og ren. 

Solenergi er en CO2-neutral energiform og bidrager aktivt til at reducere udledningen af drivhusgasser.

Solenergi er en CO2-neutral energiform og bidrager aktivt til at reducere udledningen af drivhusgasser.

Fordele ved Solen som energikilde

  • Solenergi er en ubegrænset ressource
  • Solenergi kan konkurrere med fossile energikilder
  • Solenergi bidrager til en højere grad af selvforsyning
  • Solenergi sikrer en fast energipris
  • Solenergi er en CO2-neutral energiform og bidrager aktivt til at reducere udledningen af drivhusgasser
  • Solenergi giver ingen lugt- og støjgener
  • Et Solartag på 50 m2 kan producere op til 7.500 kW pr. år.

Solcelleteknologi

De fleste har nok stiftet bekendtskab med solceller i en simpel lommeregner, af den slags uden batterier, der virker straks den får lys. Et andet kendt, og vigtigt, eksempel på solceller er fra satellitter, som kredser om Jorden. Disse er udstyret med store “solcelle-vinger”, der sørger for, at satellitten kan vedblive med at sende signaler ned til overfladen. 

Solceller omdanner solens energi til elektrisk energi på en driftsikker og støjfri måde, der ikke forurener.

Solceller omdanner Solens energi til elektrisk energi på en driftsikker og støjfri måde, der ikke forurener.

Solceller

Som nævnt ovenfor, så er en solcelle en anordning som kan omdanne lys til elektricitet. Denne proces sker ved at lys, eller nærmere betegnet fotoner, indeholder en vis mængde energi og det materiale solcellen er lavet af, har den særlige egenskab, at fotonens energi kan slå elektroner løs i det atomgitter, som udgør materialet. Denne løse elektron bliver derefter ledt væk og erstattet af en anden elektron fra den anden ende af kredsløbet, kun for at blive slået løs igen af en ny foton og erstattet af en ny elektron.

Man har nu en elektrisk strøm drevet af elektroner, der ustandseligt bliver slået løs af fotoner og erstattet af nye elektroner. Der findes mange forskellige materialer, mere eller mindre egnet som solceller, og disse anvendes alt efter behov, som eksempelvis de amorfe siliciumsolceller i lommeregneren, eller de Galliumbaserede solceller i satelitterne.

Den altdominerende solcelleteknologi anvendt på verdensplan, er med krystallinsk silicium som grundmateriale for solcellerne. Silicium er et grundstof, som er det næstmest forekommende i jordens skorpe og cellerne lavet af silicium er mindre end 0,2 mm tykke. Disse lamineres bag på et stykke hærdet glas og man har nu et yderst holdbart produkt, som kan sættes op hvor som helst solen skinner og producere energi.

Solceller i Danmark

På trods af Danmarks placering højt mod nord, så er solceller en god investering både for den enkelte og for samfundet. Solcellerne vil typisk indenfor 3-5 år have tilbagebetalt sig selv, men allerede fra den første el-regning efter tilslutning, vil man opleve en varig nedsættelse af husstandens løbende eludgifter. For samfundet er lokal strømproduktion med solceller, uanset om det er hos private familier eller erhverv, en stor fordel.

Ved lokal produktion hos forbrugeren, kan samfundet anvende eksisterende energimæssig infrastruktur, da ledningen går fra solcellerne og direkte ned til forbruget i bygningen. Man slipper for enorme udgifter forbundet ved at udvide elnettet, da en decentral strømproduktion aflaster samme elnet. I Solartag tror vi på retrofit af den eksisterende bygningsmasse. At vi som samfund gør bedre brug af de arealer, som vi allerede har taget fra naturen. Der er store miljømæssige omkostninger ved at placere store solcellefarme på mark og engarealer, der enten kunne anvendes til landbrug eller til naturgenopretning. Der er allerede eksempler på, at man betaler naboer til solcellefarme for at acceptere de store gener det kan medføre. Det kan virke paradoksalt, når der er tusindvis af tagrenovationer i Danmark hvert eneste år, hvor solcellerpaneler eller Solartag kan øge Danmarks produktion af solenergi, endda uden mer-investering i elnettet. I Solartag tror vi på værdien af at demokratisere elproduktionen. Gøre elproduktion tilgængelig, der hvor den skal bruges. Ren, grøn og gratis uden behov for store anlægsinvestering i elnettet, hvor enhver investeret krone lægges oveni prisen på strøm for den enkelte.

Batteri og Lagring

“Lagring” er en måde at forhøje udnyttelsesgraden af den solenergi, som Solartaget producerer. Det sker ved at gemme de kilowatt-timer fra dagens produktion som var i overskud og anvende dem efter mørkets frembrud, hvor solcellerne er stoppet med at producere. Som samfund og som forbrugere står vi overfor en enorm stigende elektrificering, hvor meget af det der før blev drevet af fossile brændsler, i overvejende grad skal erstattes af elektriskdrift. El-biler og varmepumper er gode eksempler.

Dette vil hinsides enhver tvivl skabe et meget højere el-forbrug, og derfor er udnyttelsesgraden af solcelleproduktionen temmelig interessant. Danmark oplever ikke kun et stigende elforbrug, men også stigende elpriser. Det er derfor attraktivt at udnytte sin egenproduktion i videst muligt omfang, således at de løbende udgifter til el holdes lave på trods af et voksende forbrug.

Til dette formål er batterier det mest udbredte, da de ikke fylder for meget og er en kendt og allerede anvendt teknologi, som kun vil se yderligere udvikling, med stærkt voksende global efterspørgsel. Udviklingen på selve solcelleområdet har i overvejende grad været på prisen. Prisen pr. Watt er faldet væsentligt, men selve solcellens funktion har kun ændret sig lidt. Batteriteknologien, derimod, har rykket sig utroligt meget i det sidste tiår. Lithium-Ion teknologien i kombination med online-teknologi og avanceret software har skabt langt mere end hvad vi i dag forbinder med et batteri.

I Solartag forhandler vi danskproducerede XOLTA, som er blandt verdens bedste og mest avancerede “Home Energy Storage”. Se evt. mere her. Et XOLTA-batteri er forbundet til internettet og sikrer i realtime, at udnyttelsesgraden maksimeres og elomkostningerne minimeres for husstanden.

XOLTA-batteriet vil via sit online vejrudsigtssoftware kunne se, at solcellerne pga. tæt skydække dagen efter kun kan producere 70% af batteriets maksimale kapacitet og at husstandens forbrugsalgoritme efter solnedgang næste dag ligger højere end dette, så “køber” XOLTA-batteriet på eget initiativ de sidste 30% fra elnettet (på det tidspunkt hvor elprisen er lavest!) og lagrer disse 30% på batteriet på forhånd. Denne feature releases som en software-opdatering direkte i batteriet senest primo maj 2022, jvf. XOLTA. Batteriet er mere en “balancepartner” end konventionelt batteri og sikrer som sagt bedst mulig udnyttelsesgrad, levetid og minimering af strømregning.

Solartag - Boligens grønne klimaskærm. Solartage er aktive og bæredygtige tage med integrerede solceller i stilrent design, der giver dit hus et smukt og æstetisk udtryk.

Få dit eget Solartag

Vi ønsker, at alle har mulighed for at få et Solartag, og derfor er vi konkurrence-dygtig på både pris og montering af Solartag.

Vores Solartag adskiller sig væsentligt fra konventionelle tagtyper. Bemærk, at et Solartag – ulig andre typer tag såsom tegl, skifer, pap mv. – skaber værdi fra det øjeblik det er lagt, fremfor at tabe værdi over en årrække, indtil det skal skiftes igen. Et Solartag tjener sig med andre ord ind og man kan let beregne en positiv rente af sin Solartags investering: Solartagets meromkostning/husstandens årlige el-besparelse i forhold til konventionelt tag (dette er dog en simpel beregning, der ikke tager højde for diskontering og forrentning).

Kontakt os for en uforpligtende snak om hvordan du også kan få en aktiv, bæredygtig og fremtidssikret tagløsning.