Verden behøver energirigtige løsninger

På en solskinsdag om sommeren, skinner solen med en lyseffekt på 1000 W pr. m2. Det er altså rigtigt meget energi – vel at mærke af den vedvarende slags.

Vigtige processer på Jordens overflade drives af solenergi, såsom som biologiske og klimatiske processer. Solen er populært sagt motoren for Jorden, og Solens opvarmning skaber termiske forskelle, som driver jordens vindsystemer og dermed et klima der er behageligt at leve i samt vind til vindmøller og bølger i havet til bølgeenergi.

Eller med meget få undtagelser er det Solens elektromagnetiske energi, som optages i første led i fødekæderne ved fotosyntese og lagres som kemisk energi i planter, alger, plankton osv., der i sidste ende sørger for at mennesker og dyr kan få mad at spise.

Af Solens stråler er det 30 %, der bliver reflekteret tilbage ud i verdensrummet. Det betyder, at 70 % kommer igennem til jordens overflade, og det er nok til, at Jorden på bare én time modtager mere energi fra Solen end det samlede globale energiforbrug på et helt år.

For at udnytte denne solenergi, skal den først omdannes til noget man kan udnytte, som termisk energi, også kaldet solvarme, eller elektrisk energi ved solceller.

For at sætte mængden af energi fra solen i relief, svarer den årlige tilførsel af energi fra Solen til at der blev opbevaret mere end 100 liter olie på hver eneste m2 i Danmark, men til forskel fra fossile brændstoffer er Solenergi vedvarende, bæredygtig og ren og den findes alle steder.   

Solenergi er en CO2-neutral energiform og bidrager aktivt til at reducere udledningen af drivhusgasser.

Solenergi er en CO2-neutral energiform og bidrager aktivt til at reducere udledningen af drivhusgasser.

Fordele ved Solen som energikilde

  • Solenergi er en ubegrænset ressource
  • Solenergi kan konkurrere med fossile energikilder
  • Solenergi bidrager til en højere grad af selvforsyning
  • Solenergi sikrer en fast energipris
  • Solenergi er en CO2-neutral energiform og bidrager aktivt til at reducere udledningen af drivhusgasser
  • Solenergi giver ingen lugt- og støjgener

Solcelleteknologi

De fleste har nok stiftet bekendtskab med solceller i den lommeregner man bruger i skolen, uden batterier der skal skiftes, der tænder så længe man holder den under lys, eller når man ser billeder af de satellitter som kredser om Jorden, der holdes forsynet af de store solcelle”vinger”, der sørger for at satellitten kan vedblive med at sende signaler ned til overfladen. 

Solceller omdanner solens energi til elektrisk energi på en driftsikker og støjfri måde, der ikke forurener.

Solceller omdanner Solens energi til elektrisk energi på en driftsikker og støjfri måde, der ikke forurener.

Solceller

Som antydet ovenfor, så er en solcelle en anordning som kan omdanne lys til elektricitet. Denne proces sker ved at lys, eller nærmere betegnet fotoner, indeholder en vis mængde energi og det materiale solcellen er lavet af, har den særlige egenskab at fotonens energi kan slå elektroner løs i det atomgitter som udgør materialet. Denne løse elektron bliver derefter ledt væk og erstattet af en anden elektron fra den anden ende af kredsløbet, kun for at blive slået løs igen af en ny foton og erstattet af en ny elektron.

Man har nu en elektrisk strøm drevet af elektroner, der ustandseligt bliver slået løs af fotoner og erstattet af nye elektroner. Der findes mange forskellige materialer, mere eller mindre egnet som solceller og disse anvendes alt efter behov som eksempelvis de amorfe siliciumsolceller i lommeregneren, eller de Galliumbaserede solceller i satelitterne.

Den altdominerende solcelleteknologi anvendt på verdensplan, er med krystallinsk silicium som grundmateriale for solcellerne. Silicium er et grundstof som er det næstmest forekommende i jordens skorpe og cellerne lavet af silicium er mindre end 0,2 mm tykke. Disse lamineres bag på et stykke hærdet glas og man har nu et yderst holdbart produkt, som kan sættes op hvor som helst solen skinner og producere energi.

Solceller i Danmark

På trods af Danmarks placering højt mod nord, så er solceller en god investering både for den enkelte og for samfundet. Solcellerne vil typisk indenfor 3-5 år have tilbagebetalt merprisen fra et passivt tag, men allerede fra den første el-regning efter tilslutning, vil man opleve en varig nedsættelse af husstandens løbende udgifter. For samfundet er solceller placeret hos forbrugeren, om det er hos familierne eller hos erhverv, en stor fordel.

Ved lokal produktion hos forbrugeren, kan samfundet anvende eksisterende infrastruktur, da ledningen går fra solcellerne og direkte ned til forbruget i bygningen og man slipper for de enorme udgifter ved at anlægge højspændingsledninger henover landet, samt de miljømæssige omkostninger ved at placere store solcellefarme på jord, der enten kunne anvendes til landbrug eller naturgenopretning. For nuværende betaler man naboer for at acceptere de store solcellefarme og de gener det kan medføre, men Solartag mener og har som mission at sætte solcellerne der hvor de hører til; på tagene ude hos forbrugerne rundt om i Danmark.

Lagring er en måde at forhøje andelen af sit forbrug der er dækket af solenergi, ved at gemme de kilowatt-timer fra dagens produktion som var i overskud og anvende dem efter solcellerne er stoppet med at producere efter mørkets frembrud. Man står som samfund og forbrugere overfor en enorm elektrificering, hvor alt det der før blev drevet af fossile brændsler, i overvejende grad skal erstattes af elektrisk drevet modstykker.

Det gør at forbrugeren skal forvente et meget højere el-forbrug, ved eksempelvis el-biler og varmepumper drevet af el og det bliver derfor attraktivt at gemme sin egenproduktion i videst muligt omfang, således de løbende udgifter til el holdes lave på trods af et voksende forbrug.

Til formålet er batterier det mest udbredte, da de ikke fylder for meget og er en kendt og allerede anvendt teknologi, som kun vil se yderligere udvikling, med stærkt voksende global efterspørgsel. Det er altid en anbefaling at fremtidssikre sin investering i solceller, så både produktions- og lagringskapacitet følger med fremtidens krav og omstilling.

Solartag - Boligens grønne klimaskærm. Solartage er aktive og bæredygtige tage med integrerede solceller i stilrent design, der giver dit hus et smukt og æstetisk udtryk.
Product sheet
Order now

Få dit eget Solartag

Vi ønsker at alle har mulighed for at få et Solartag, og derfor er vi konkurrencedygtige på både pris og montering af Solartag.

Vi laver både små og store projekter, og stræber efter at være de bedste på markedet, med gennemskuelige produktpakker til konkurrencedygtige priser.

Kontakt os for en uforpligtende snak om hvordan du også kan få en aktiv og fremtidssikret tagløsning.

Kontakt os
Beregn pris